شروعی دوباره

چرا نمی توانیم روی اهداف مان در زندگی ثابت قدم بمانیم؟

قدرت انگیزه

در زندگی انگیزه داری؟ انگیزه!     توجه: مطالب و ویدیو های انگیزشی صرفا یک انرژی و شور اشتیاق برای شروعی دوباره است نه یک راه حل، چرا که بسیاری از ما بر اثر دیدن یک ویدیو انگیزشی یا خواندن یک کتاب پر از شور و هیجان می شویم اما …

ادامه مطلب »