برترین کتاب ها

اثر مرکب برترین کتاب موفقیت

بهترین کتاب برای موفق شدن شما

همه ما از همان زمان بچگی و دوران مدرسه یک مشکل مشترک داشتیم، این که چرا به نتیجه دلخواه نمی رسیم به شکل ها و روش های مختلف برنامه ریزی می کردیم اما بعد مدتی کوتاه دوباره وضعیت قبل برمی گشتیم. درست می گم؟ هیچ وقت برنامه ریزی های درسی …

بیشتر بخوانید »